Klub RS Gimnastike


 • Puni naziv kluba: Klub ritmičko sportske gimnastike “Sloboda”rsg sloboda 125x125
 • Skraćeni naziv kluba: KRSG “Sloboda”
 • Grad: Tuzla
 • Godina osnivanja: 2009
 • Klupske boje: Crveno – crna
 • Dvorana: Sportska dvorana Gimnazije “Ismet Mujezinović”

Klub ritmičko sportske gimnastike “Sloboda” osnovan je 2009 godine.

Klub ritmičke sportske gimnastike „Sloboda“ Tuzla, osnovan je 2008. godine, a odmah pri osnivanju postaje član RSD Sloboda. Glavni trener je Svitlana Tinjić koja ima titulu majstora sporta u ritmičkoj gimnastici bivšeg SSSR-a i selektor je BiH u svim selekcijama. U proteklim godina, kroz klub je prošao veliki broj članova raznih uzrasta od čega su 20 takmičarki reprezentativke Bosne i Hercegovine. Ubrzo nakon početka rada, klub je počeo sa takmičarskim dijelom, a ubrzo su došli i prvi rezultati. U prosjeku klub je osvajao 60-tak medalja godišnje, a od osnivanja do danas osvojeno je preko 700 medalja. Klub redovno posječuje jake, međunarodne turnire kao što su oni u Rumuniji, Ukraniji, Bugarskoj, Rusiji. Članice našeg kluba su učesnice Svetskog prvenstva održanog u Njemačkoj 2015. godine na kome je reprezentacija Bosne i Hercegovine očestovala prvi puta što predstavlja istorijski trenutak za sportsku gimnastiku u BiH.


ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA KRSG “SLOBODA”:

 • Mirsad Tinjić, predsjednik
 • Svitlana Tinjić
 • Jakub Bećirević
 • Alen Muratbegović
 • Amer Huskanović

TRENERI SVIH KATEGORIJA:

 • Svitlana Nosan Tinjić, Majstor sporta bivšeg SSSR-a i Majstor ritmičke gimnastike
 • Vanesa Tinjić

BROJNO STANJE SPORTISTA:

 • U klubu trenutno ima 115 gimnastičara.

KONTAKT:

Naziv kluba: Klub ritmičko sportske gimnastike “Sloboda”
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 37, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: ——————
Fax: ——————
e-mail: krsg.sloboda@hotmail.com
web: ——————