Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR RSD „SLOBODA“ TUZLA

  • Aid Berbić, predsjednik
  • Mirsad Tinjić, potpredsjednik
  • Kada Delić Selimović, potpredsjednik
  • Muhamed Husanović
  • Damir Bećirović
  • Vedrana Petrović
  • Elmir Šećerbegović