Simultanka u okviru manifestacije ˝Bijader Atić – šahovska legenda Tuzle˝

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli održana je šahovska simultanka u znak sjećanja na Bijadera Atića, legendu šaha Tuzle. Sa dvadeset studenata Univerziteta šahovsku simultanku su odigrali Sabahudin Buljubašić i Sanjin Ćulum

Tuzlarije

Sabahudin Buljubašić i Sanjin Ćulum na početku igre

Simultanku je otvorio predsjednik Tuzlanskog šahovskog kluba Sloboda Admir Karahmetović u prisustvu članova porodice Bijadera Atića, a ispred Fakulteta prof. Džemal Huremović je istakao želju da se šah pozicionira u program nastave tjelesnog izdravstvenog odgoja na Univerzitetu u Tuzli.

Tuzlarije

Predsjednik TŠK Sloboda i članovi porodice upućuju pozdravno obraćanje prisutnima

Igrači Tuzlanskog šahovskog kluba Sloboda su prezentirali vještinu igranja šaha, studneti su za učešće u simultanki dobili certifikate, a najmlađem učesniku Sanjinu Ćulumu, budućoj šahovskoj zvijezdi, uručen je skromni poklon fakulteta.

Fakultet za tjelesni odgoj i sport nastavlja sa planiranim aktivnostima, najavljuje za 09.01.2020. godine Dan Mirze Delibašića, program s kojim će Fakultet obilježiti dan rođenja najboljeg sportaša Bosne i Hercegovine.