Skver u cvijeću sa natpisom SLOBODA TUZLA

Cvijetni aranžman na Skveru je završen, cvijećem je ispisano “SLOBODA TUZLA”.