Skupština

SKUPŠTINA RSD „SLOBODA“ TUZLA:

 • Želimir Ban, predsjednik Skupštine
 • Fuad Mešanović, dopredsjednik Skupštine
 • Bahrija Tanović, počasni predsjednik Skupštine

Članovi Skupštine RSD „SLOBODA“ Tuzla:

 • Fudbalski klub „Sloboda“ – Direktor kluba
 • Fudbalski klub „Sloboda“ – Ekrem Ibrić
 • Kuglaški klub „Sloboda“ – Muradif Brkić
 • Kuglaški klub „Sloboda“ – Midhat Jogunčić
 • Muzička sekcija SD „Sloboda“ – Sakib Mujezinović
 • Muzička sekcija SD „Sloboda“ – Nihad Mujezinović
 • Hrvački klub „Sloboda“ – Ešef Ahmetkadić
 • Hrvački klub „Sloboda“ – Aljoša Jakupović
 • TŠK „Sloboda“ – Hariz Karamović
 • TŠK „Sloboda“ – Adnan Karahmetović
 • Karate klub „Sloboda“ – Eldin Redžepagić
 • Karate klub „Sloboda“ – Bedrudin Nurkić
 • Plivački klub „Sloboda“ – Vedrana Petrović
 • Plivački klub „Sloboda“ – Senad Mulić
 • Tenis klub „Sloboda“ – Sead Tinjić
 • Tenis klub „Sloboda“ – Miralem Popara
 • Bokserski klub „Sloboda“ – Muradif Salkić
 • Bokserski klub „Sloboda“ – Eldar Salkić
 • OKK „Sloboda“ – Vedran Lakić
 • OKK „Sloboda“ – Mensur Hadžibeganović
 • KRSG „Sloboda“ – Zijad Lugavić
 • KRSG „Sloboda“ – Nihada Mahmutović
 • Rukometni klub „Sloboda“ – Mirza Mulić
 • Rukometni klub „Sloboda“ – Eldar Kadić
 • Atletski klub „Sloboda“ – Vinko Galušić
 • Atletski klub „Sloboda“ – Jasna Halilović
 • RSD „Sloboda“ – Goran Jurak
 • RSD „Sloboda“ – Bahrija Tanović
 • RSD „Sloboda“ – Željko Mitrić
 • RSD „Sloboda“ – Mirsad Muharemagić
 • RSD „Sloboda“ – Fuad Mešanović